Het MEE Infocentrum GGZ is onderdeel van MEE Utrecht, Gooi & Vecht.
Vanaf oktober 2017 staat alle informatie over de activiteiten van het MEE Infocentrum GGZ op de website van MEE, zie
link